Personal tools
You are here: Home Apologetyka Epistemologia

Epistemologia

Zagadnienia apologetyczne, wprowadzenie do metodologii, porównywanie światopoglądów.

Folder Sofizmaty nieformalne
Materiały na temat logiki nieformalnej i sofizmatów nieformalnych będących najczęstszym rodzajem błędów występujący w myśleniu.
Link Epistemology
linki
Link Critical Thinking
Textbook Companion
Link Philosophy by Topic
 
Document Actions