Personal tools
You are here: Home Światopoglądy Ateizm Wiarygodność Biblii

Wiarygodność Biblii

Link Czy relacje biblijne są mniej wiarygodne niż relacje historyczne?
Artykuł polemizujący z ateistami podważającymi historyczną wiarygodność Biblii. Autor: Jan Lewandowski.
Link Fałszywe proroctwa w Starym Testamencie?
Można spotkać się z zarzutem przeciwników Biblii, że w Starym Testamencie znajdują się fałszywe proroctwa Boga Jahwe, co ma świadczyć rzekomo o tym, że nie wypowiedział ich Bóg, a jedynie omylny człowiek... (autor: Jan Lewandowski)
Link Spis ludności za Kwiryniusza Łk 2,1-2 - pomyłka historyczna czy wymysł ewangelisty?
Polemika z jednym z najczęstszych zarzutów rzucanych chrześcijanom w formie wyzwania przez rozmaitych przeciwników Biblii, „racjonalistów”, „agnostyków”, ateistów i innych „niewierzących”. (autor: Jan Lewandowski)
Link "Rzeź niewiniątek" w Mt 2,16-18
Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów przeciw Ewangelii dziecięctwa Jezusa jest zarzut dotyczący kwestii tzw. rzezi niewiniątek, wspomnianej w Mt 2,16-18... (autor: Jan Lewandowski)
Link Czy Paweł nie interesował się ziemskim okresem życia i nauczania Jezusa?
W kręgach tzw. racjonalistycznej i ateistycznej analizy Biblii pokutuje pogląd, że Paweł nic nie wiedział o ziemskim życiu Jezusa, a nawet jeśli wiedział, to się tym nie interesował, ponieważ o tym nie pisał. (autor: Jan Lewandowski)
Document Actions