Personal tools
You are here: Home Światopoglądy Ateizm Zmartwychwstanie Chrystusa

Zmartwychwstanie Chrystusa

Link Josh McDowell, "Więcej niż Cieśla"
Bardzo dobra, krótka obrona historyczności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przydatne do dyskusji z ateistami. Wersja online.
Link Josh McDowell "Sprawa Zmartwychwstania"
Bardzo dobra historyczna obrona zmartwychwtania Jezusa Chrystusa. Książka grubsza od "Więcej niż Cieśla". Przydatna do polemiki z ateuszami. Wersja online.
Link Zmartwychwstanie - pozorne niezgodności
Nie od dzisiaj opisy zmartwychwstania naszego Zbawiciela są przedmiotem ataków ze strony osób zaprzeczających prawdomówności i rzetelności ewangelistów. Kwestionowana jest zgodność chronologiczna sprawozdań, wysuwa się także wnioski wskazujące na sprzeczności rzekomo występujące w owych opisach. Czy jednak tezy te mają swoje uzasadnienie? Czy jest możliwość zbudowania chronologii wydarzeń owego czasu po zmartwychwstaniu, chronologii, która nie byłaby sprzeczna z opisami biblijnymi? (autor: Arkadiusz Wiśniewski)
Link Czy świadectwo Flawiusza o Jezusie zostało sfałszowane?
Artykuł polemizujący z ateizmem.
Link Czy Flawiusz jest wiarygodniejszy niż relacje biblijne?
 
Document Actions