Personal tools
You are here: Home Biblia i teologia Trójca

Trójca

Link The Trinity Explained
Seria filmów na Youtube wyjaśniającą i broniąca koncepcji trynitarnej
Link trinitarians.info
Wortal poświęcony zagadnieniu Trójcy
Link Trójjedyny Bóg
Niniejsze opracowanie jest biblijną polemiką z ugrupowaniami, które podważają osobowość i boskość Ducha Świętego. Może służyć też w formie skryptu porządkującego wiedzę biblijną na ten temat. Jest to część pierwsza opracowania o Trójcy. Część II nosi tytuł "Jezus Chrystus jako Bóg Jahweh", a część III: "Osobowość i Boskość Ducha Świętego". Autor: Jarosław Zabiełło.
Link Jezus Chrystus jako Bóg Jahweh
Jest to część druga opracowania o Trójcy. Część I nosi tytuł "Trójjedyny Bóg ", a część III: "Osobowość i Boskość Ducha Świętego ".
Link Trójca Św. w pismach Ojców Kościoła
Rozdział z książki Włodzimierza Bednarskiego "W Obronie Wiary".
Link Osobowość i Boskość Ducha Świętego
Jest to część trzecia opracowania o Trójcy. Część I nosi tytuł "Trójjedyny Bóg", a część II: "Jezus Chrystus jako Bóg Jahweh". Autor: Jarosław Zabiełło
Link Ravi Zacharias explains the Trinity
 
Link Trinity in the Bible
Niezłe artykuły broniące koncepcję trynitarną w wykonaniu kanadyjskiego serwisu The Interactive Bible.
Link Trójca Święta
Rozdział z książki Włodzimierza Bednarskiego "W Obronie Wiary".
Link Odnówmy w sobie prawde o Trójjedynym Bogu
Rozdział z książki Jacka Salija "Nadzieja poddawana próbom".
Link Skrypturystyczne problemy nietrynitarnej koncepcji Boga
Autor: Jan Lewandowski.
Link Świadkowie Jehowy a J 17:3
Dskusja na temat Trójcy i fragmentu z Ewangelii Jana 17:3.
Document Actions