Personal tools
You are here: Home Biblia i teologia Rzymski katolicyzm
Error
There was an error while rendering the portlet.
Log in


Forgot your password?
Log in


Forgot your password?
 

Rzymski katolicyzm

Protestantyzm vs. rzymski katolicyzm. Materiały polemiczne.

Document Ewangelicka ocena współczesnego katolicyzmu
Co sądzić o Kościele Rzymskokatolickim? Część 1: EWANGELICKA OCENA WSPÓŁCZESNEGO KATOLICYZMU - artykuł Kenneth R. Samples'a, który ukazał się w Christian Research Journal, Zima 1993, s.32). Redaktorem naczelnym Christian Research Journal jest Elliot Miller.
Document Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła Rzymskokatolickiego
Wypis co ciekawszych wypowiedzi papieskich z Breviarium Fidei przydatnych do dalszej analizy doktryny rzymskokatolickiej z perspektywy protestanckiej.
Document Jak doszło do wykształcenia prymatu papieskiego?
Artykuł pokazujący faktyczne, historyczne powody wykształcenia władzy i prymatu biskupa Rzymu.
Document Traktat o władzy i prymacie papieża
Ciekawy historyczny tekst polemizujący z rzymskim katolicyzmem napisany przez teologów protestanckich zgromadzonych w Szmalkalden w 1537 roku.
Document Katolicko-protestancka debata na temat autorytetu Biblii
Co sądzić o Kościele Rzymskokatolickim? Część 3. KATOLICKO-PROTESTANCKA DEBATA NA TEMAT AUTORYTETU BIBLII - artykuł Normana L. Geislera i Ralpha E. MacKenzie, który ukazał się w Christian Research Journal, Wiosna/Lato 1994, s.24). Redaktorem naczelnym Christian Research Journal jest Elliot Miller.
Document Chrzest niemowląt - analiza założeń
Czy mogą istnieć przeszkody aby kogoś ochrzcić? Czy można być zbawionym dlatego, że ktoś inny za mnie uwierzył? Czy można porównywać chrześcijański chrzest do żydowskiego obrzezania?
Link Dlaczego wystąpiłem z Kościoła rzymskokatolickiego?
Bardzo ciekawa książka byłego księdza rzymskokatolickiego w pełnej wersji online. Nie jest to tylko świadectwo, ale także prosta i ciekawa krytyka fundamentalnych doktryn Kościoła Rzymskokatolickiego. Choć książka pochodzi z okresu przedsoborowego (Vaticanum II) to jednak wiele kwestii jakie porusza są jak najbardziej aktualne.
Link Roman Catholic Faith Examined
Polemika z doktrynami Kościoła Rzymskokatolickiego - The Interactive bible.
Link Dysputa w Lipsku z udziałem dr Marcina Lutra (czerwiec - lipiec 1519 r.)
Przybicie przez Marcina Lutra na drzwiach kościoła zamkowego w Wittemberdze 95 tez wywołało szeroki oddźwięk i niemałe zamieszanie w Kościele. Jedną z prób uspokojenia wzburzenia umysłów, uciszenia Lutra i ośmieszenia jego twierdzeń podjął Jan Eck, profesor teologii na uniwersytecie w Ingolstadt...
Link What did the Early Church believe about the authority of Scripture? (sola Scriptura)
 
Link Niektóre tezy Lutra i jego dysputa z legatem papieskim de Vio
Póki Luter zapomniane nauki odgrzewał, dopóty milczeli wszyscy; cały świat zaś zwrócił swą uwagę gdy Luter dotknął nadużyć sprawiających powszechne zgorszenie...
Link Roman Catholicism: Catholic Church
Protestancka polemika z rzymskim katolicyzmem.
Link Fundamentalistyczna krytyka KRK
Serwis zawiera radykalną krytykę Kościoła Rzymskokatolickiego z perspektywy protestanckiego fundamentalizmu.
Link Dokumenty papieskie
Wybór wypowiedzi doktrynalnych Kościoła Rzymskokatolickiego
Link SESJA VI SOBORU W TRYDENCIE
Jan Kalwin i refutacja kanonów Soboru w Trydencie
Link Przeciw czczeniu relikwii
Jan Kalwin, Przeciwko czczeniu relikwii — 1543.
Link Prawdziwy Kościół Katolicki
Katolicka schizma posiadająca nawet własnego papieża!
Folder Sola Scriptura
Artykuły n/t Sola Scriptura
Link Filipa Melanchton, "Apologia Konfesji Augsburskiej"
Niezła polemika z doktrynami Kościoła Rzymskokatolickiego z 1530 roku wraz z przedmową ks. prof. dr hab. Wiktor Niemczyka.
Link Marcin Luter, teologia reformatora (dzieła i opracowania)
 
Link Mat 16:18 w interpretacji Ojców Kościoła - Augustyn.
"Tam to w pewnym miejscu powiedziałem o Piotrze Apostole, 'że na nim, niczym na skale założony został Kościół'. ... Pamiętam jednak, że później bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: 'Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję kościół mój', rozumiejąc tak, aby myślano, iż kościół został zbudowany na Tym, w którego wiarę wyraził Piotr słowami: 'Ty jesteś Chrystus Syn Boga żywego', i Piotr tak nazwany przez ową Skałę reprezentował sobą Kościół, który wznosi się na tej skale i 'otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego'. Albowiem nie powiedziano mu: 'Ty jesteś skała', lecz: 'Ty jesteś Piotr. Skałą zaś Chrystus', którego wyznał Szymon zwany Piotrem, jak to zresztą cały Kościół wyznaje. Który z tych poglądów jest bardziej prawdopodobny, niech wybiera czytelnik". ("O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania", rozdz. 20.1).
Link Tylko dla katolików
Traktat ewangelizacyjny dla rzymskich katolików.
Link Niemieccy "katolicy" w akcji: Męka Chrystusa była bez sensu
Judaizm to taka sama droga do zbawienia, jak chrześcijaństwo – twierdzi Centralny Komitet Katolików w Niemczech. Tym samym przyznaje, że zbawcza śmierć Chrystusa była niepotrzebna.
Link Prymat Rzymu z perspektywy historycznej, cz. 1
 
Link Prymat Rzymu z perspektywy historycznej, cz. 2
 
Link "Buddhism and Catholicism" False Religion Exposed by Pastor Anderson
 
Link God's Word vs Vain Tradition - Orthodox & Roman Catholic Church Exposed
 
Document Actions