Personal tools
You are here: Home Biblia i teologia Ewangelia i zagadnienie zbawienia

Ewangelia i zagadnienie zbawienia

Document Znaczenie Ewangelii, Jarosław Zabiełło
Chrześcijanie popełniają zwykle dwa błędy przy prezentacji Ewangelii osobom niewierzącym. Jedni nadmiernie komplikują i zaciemniają istotę przesłania, drudzy zbytnio je upraszczają i spłycają. Zarówno jedno jak i drugie podejście może być szkodliwe. W przypadku nadmiernego upraszczania mamy do czynienia z rozwadnianiem poselstwa Biblii. Wiadomo w jaki sposób można wywołać odporność organizmu na niektóre choroby. Wystarczy wstrzyknąć do organizmu bakterie osłabione, organizm sam wytworzy antyciała uodparniając się na bakterie rzeczywiste. Podobnie z Ewangelią, podawanie jej w formie rozwodnionej szybko wytworzy zastępy osób uodpornionych na prawdziwą Ewangelię. W przypadku nadmiernego komplikowania i zaciemniania dodatkowymi naukami efekt jest prosty: ciągle mamy osoby które nic nie rozumieją.
Link Pewny przewodnik do nieba, Józef Alleine
Książka jest uznawana za najlepszą klasyczną pozycją na temat nawrócenia, napisaną w języku angielskim. O jej popularności świadczy to, iż była drukowana częściej niż wszystkie inne książki chrześcijańskie poza Biblią i Wędrówką Pielgrzyma. Pokolenia, które już przed nami z wdzięcznością czytały tę książkę, przekonały się, że mówi do nich przez nią Bóg, poprzez pełne serdecznej troski wezwania do nawrócenia, potraktowanego tutaj jako sprawa życia i śmierci i przedstawionego z całą powagą jasno i jednoznacznie.
Link O nawróceniu duszy do Boga, Ryszard Baxter
Ryszard Baxter żył w Anglii w 17-tym stuleciu, był pastorem w miasteczku Kidderminster i umarł roku 1691. Podczas życia jego wrzały w Anglii rozruchy religijne; król przychylał się do kościoła katolickiego, przeciw niemu stali tak zwani "Purytanie", czyli zwolennicy Pisma świętego, którzy w nauce i życiu codziennym ściśle się nauk Biblii trzymali. Do tych ostatnich należał Baxter i niemało w swoim życiu dla wiary wycierpiał.
Link Jezus jest nadzieją, Stephen H. Travis
 
Document Actions