Personal tools
You are here: Home Destrukcyjne sekty Charyzmania

Charyzmania

Link Faszywe przebudzenia charyzmatyczne
 
Folder Toronto Blessing
 
Folder Ruch Późnego Deszczu
 
Folder Ruch Wiary (Faith Movement)
 
Link Dominacja Królestwa, trzecia fala - wniosek
Nauczanie i doświadczenie towarzyszące obecnemu przebudzeniu zachęca do agresji w sensie militarnym. To, co ma być biblijną modlitwą, zamiast do Boga jest skierowane przeciwko ludziom, rzeczom, władzom, zwierzchnościom, a nawet chrześcijanom, aby ich uwolnić od demonicznej inwazji. Oczekuje się, że rezultaty takich modlitw powinny być natychmiastowe. Niektórzy wierzą w powstanie armii Joela, która ma pokazać szatanowi, gdzie jest jego miejsce i tam go wysłać. Ostatecznie wszystko zostanie poddane Królestwu Bożemu, a ziemia będzie odzyskana...
Document Actions