Personal tools
You are here: Home Destrukcyjne sekty Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy

Materiały na temat doktryn i praktyk organizacji Świadków Jehowy

Link Świadkowie Jehowy Pod Lupą
Jeden z pierwszych serwisów o profilu protestanckim poświęconych analizie nauk Świadków Jehowy.
Link Świadkowie Jehowy - doktryny
Polemika z naukami Towarzystwa Strażnica od strony biblijnej w serwisie www.trynitarians.info
Link straznica.net
Polski serwis chrześcijański ewangelizujący Świadków Jehowy
Link Fundacja Słowo Nadziei
Bodajże najstarsza polska organizacja ex-ŚJ zorientowana na prowadzenie chrześcijańskiej misji pośród Świadków Jehowy.
Link Berea - Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny
Chrześcijański serwis zorientowany na polemikę ze Świadkami Jehowy.
Link Nowe Światło Na Temat Krwi
Serwis prowadzony przez liberalnych Świadków Jehowy pragnących zreformować skostniałe stanowisko swej organizacji w kwestii zakazu transfuzji krwi.
Link Ciche Owce
Serwis prowadzony przez liberalnych Świadków Jehowy poruszający problem pedofilii ukrywany i tuszowany przez przywódców organizacji Świadków Jehowy.
Document Destrukcyjne sekty i kontrola umysłu.
Niżej przedstawiona seria sześciu wykładów jest transkrypcją z nagrania radiowego ostatniej serii "Recorded Messages For Jehovah's Witnesses" (Zapisanych Przesłań dla Świadków Jehowy), które oddział w Toronto Chrześcijańskiego Instytutu Badawczego (Christian Research Institute) przygotował dla osób mających wątpliwości co do Towarzystwa Strażnicy, lub tych, którzy zostali wyłączeni i nie wiedzą, dokąd się zwrócić. Numer do naszej rozgłośni jest następujący: (416)757-4692, można się z nami skontaktować również wysyłając list, nr skrzynki pocztowej CRI, BOX 505, Station R Toronto, Ontario M4E1, telefon : (416) 696-5553 - Bob Hunter.
Folder Jan Lewandowski, Wprowadzenie do ''Dokonanej Tajemnicy''
W 1917 roku Towarzystwo Strażnica (dalej: TS) wydało książkę pt. Dokonana Tajemnica, będącą komentarzem do ksiąg prorockich Apokalipsy i Ezechiela. Wedle jednej z publikacji TS, książkę tę opublikowano najpierw w językach angielskim, szwedzkim i francuskim, a potem w roku 1924 w językach duńsko-norweskim, fińskim greckim niemieckim i polskim (por. Strażnica, nr 19 z 1967 roku, str. 7, par. 7; por. też Wspaniały finał Objawienia bliski, Brooklyn 1993, str. 8, 165).
Link "Miarodajna komunikacja ze Świadkami Jehowy według Hassana
 
Link Piotr Andryszczak - apologetyka
Największym wrogiem Świadków Jehowy są ich własne publikacje
Document Actions