Personal tools
You are here: Home Destrukcyjne sekty Sabatarianie

Sabatarianie

Polemika z doktrynami sabatariańskimi, kultem szabatu i specyficznym stosunkiem do prawa mojżeszowego takich grup jak Kościół Adwentystów Dnia 7, Chrześcijanie Dnia Sobotniego czy Jednota Braci Polskich.

Link Sabath Keepers Refuted
Krytyka herezji sabatariańskich ze strony kanadyjskiego ośrodka apologetycznego The Interactive Biblie.
Link Przykazania Jezusa czy Dekalog?
Autor: Marcin Garbulski
Link Czy dekalog wciąż nas obowiązuje?
Autor: Marcin Garbulski
Link Czy szabat będzie obowiązywał tak długo, jak długo będzie istnieć ziemia?
Autor: Marcin Garbulski
Link Czy szabat jest prawem moralnym?
Autor: Marcin Garbulski
Link Obchodzenie Dnia Pańskiego we wczesnym Kościele
Świadectwa z okresu 90-412 r. n.e.
Link Sabbath Keepers EXPOSED! by David J. Stewart
 
Document Actions