Personal tools
You are here: Home Destrukcyjne sekty Kościół Zjednoczeniowy (Moonies)
Error
There was an error while rendering the portlet.
Log in


Forgot your password?
Log in


Forgot your password?
 

Kościół Zjednoczeniowy (Moon)

Grupa dysponująca funduszami finansowymi rzędu miliardów dolarów, usiłująca ustanowić jeden ogólnoświatowy, teokratyczny rząd pod kierownictwem swego przywódcy: Sun Myung Moon'a, uważanego za "nowego mesjasza". Grupa posiada wiele organizacji parasolowych pod których płaszczykiem działa na froncie religijnym, politycznym, medialny, biznesowym i kulturowym. Organizacja Moon'a posiada długą i udokumentowaną listę kontrowersji związanych z systematycznym posługiwaniem się oszustwem, oddzielaniem nowych członków od przyjaciół i rodziny, intensywnym stosowaniem psychomanipulacji i indoktrynacji, nieczystych interesów i powiązań politycznych.

Kościół Zjednoczeniowy (Unification Church) jest jednym z klasycznych przykładów destrukcyjnej sekty. Dokumenty dotyczące tej grupy mówią same za siebie. Stała się ona przedmiotem zakrojonego na dużą skalę śledztwa Kongresu Stanów Zjednoczonych. (Raport Frasiera, s.311-390). Mooniści działają pod przykrywką różnych nazw i organizacji parasolowych. (zobacz dokładniejszą listę) W Polsce można się z nimi zetknąć m.in. pod nazwami: "Ruch Pod Wezwaniem Ducha Świętego Dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa, Światowego", "Ruch Zjednoczeniowy", "Rodzina Zjednoczeniowa", "Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych" (C.A.R.P.), "Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego", "Stowarzyszenie Profesorów na rzecz Pokoju Światowego", "Federacja Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego". Ostatnie nazwy są obłudne, gdyż Moon posiada fabrykę karabinów M-16 w Korei Południowej (rządowy Raport Frasiera, s.326, 366). Moon posiada także powiązania z południowokoreańską CIA. W 1967 r. Moon ukrył, posługując się fałszerstwem, związki z Yoshi Kodamą - szefem koreańskiej mafii, Yakuzy (Fred Clarkson, "Moon's Law: God is Phasing Out Democracy", Covert Action Information Bulletin, Spring 1986, s.36) Założył i kontroluje gazetę "Washington Times". (UPI, "Ousted Editor Says Church Controls Washington Times", The Boston Globe, July 18, 1984)

Sun Myung Moon uważa się za Mesjasza (Chrystusa), który przyszedł dokończyć dzieła zbawienia, które wg niego nie udało się dokonać Jezusowi. Wg moonistów celem Jezusa było spłodzić doskonałe potomstwo w czym przeszkodziło mu ukrzyżowanie. Moon nie ogranicza się do sfery religijnej. Pragnie przejąć kontrolę nad całym światem. Steve Hassan udostępnił rządowej komisji Frasera kopię "Master Speaks" (zestaw poufnych przemówień Moon'a przeznaczonych wyłącznie dla członków i przywódców Kościoła Zjednoczeniowego). W przemówieniu z 1973 r. Moon stwierdza, że "gdy nadejdzie nasz czas, musimy automatycznie wprowadzić teokrację, by panować nad światem. Tak więc nie możemy oddzielać polityki od religii (...). Rozdzielenie polityki i religii podoba sie szatanowi najbardziej."

Mooniści werbuja ludzi za pomocą wielogodzinnych wykładów na których słuchacze są bombardowani taką ilością informacji, że się gubią. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami odsyła się do następnego wykładu, potem do następnego itd. bez końca, aż człowiek staje się skołowany. Stosują zaawansowane techniki manipulacji psychologicznej. Wyznają zasadę, że "cel uświeca środki". Stosują to w praktyce okłamując osoby, które werbują co do tego kim są i jakie mają cele. Nazywają to "niebiańskim oszustwem". Sam Moon siedział w więzieniu za oszustwa podatkowe.

Z materiałów w jęz. polskim, polecam poczytać znakomitą książkę Stevena Hassana wydanej w Polsce pt. "Psychomanipulacja w sektach". Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach Centrum Informacji o Kultach Destrukcyjnych (CIKD), które umieściło trochę cennych informacji o sekcie Moon'a. CIKD przyjęło metodologię Hassana, którą także popieram i przyjmuję w ocenie i klasyfikacji destrukcyjnych sekt. Jest to metodologia oceniająca grupę w sposób niezależny od głoszonej doktryny. Kryteria "destrukcyjności" danej sekty są w tym ujęciu natury nie doktrynalnej, lecz psychologiczno-behawioralnej i dotyczą spustoszeń w osobowości jakie pociąga za sobą pobyt w destrukcyjnej sekcie. Zobacz też artykuł Boba Hunter'a pt. "Destrukcyjne sekty i kontrola umysłu". Artykuł ten omawia kontrolę umysłu na przykładzie sekty Moon'a. Jako ciekawostka: jest on kierowany do... Świadków Jehowy. Zobacz także "skromne" wypowiedzi Moona na swój temat.

Sekta Moona posługuje się setkami różnych nazw i organizacji parasolowych. Zobacz liste tych nazw, którą udostępnił Steven Hassan. Jeśli grupa, czy organizacja, z którą się spotykasz znajduje się na tej liście, to z pewnością masz do czynienia z ukrytą agendą Moona.

Mooniści posiadają swoją oficjalną stronę w Internecie pod adresem: http://www.unification.net.
> <p>

Artykuły

Przykładowe linki

(więcej znajdziesz za pomocą google.com lub idąc po linkach wgłąb poniższych odsyłaczy)
Document Actions